Кіотський протокол

/sites/default/files/image/fields4.jpg

Щоб уникнути посилення ситуації глобального потепління на планеті, Кіотський Протокол закликає обмежити викиди парникових газів. В Україні використовується механізм спільного впровадження (JI - Joint Implementation), який дозволяє країнам, що розвиваються обмінюватися їх скороченнями викидів на підприємствах, що працюють в рамках протоколу. Такі компанії купують кредити на викиди вуглецю.
 

BETEN працює в області застосування технології утилізації викидів метану вугільних шахт в східних областях України. Цю ж технологію можна застосовувати в рамках коксохімічної промисловості (викиди CO2), міських звалищ (утилізація метану), а також будь-якого проекту альтернативної енергетики (вітряної, енергії біомаси), що заміняє споживання природних ресурсів: нафта, газ, вугілля.

Кіото та Україна

 • 4 лютого 2004 року - Ратифікація Кіотського Протоколу в Україні.
 • Ціль: стабілізація викидів парникових газів на період 2008-2012 років до рівня 1990 року: 925,4 млн. т СО2 екв. до уровня 1990 года: 925,4 млн. т. СО2 экв.
 • Значна деіндустріалізація після 1991 року, та як наслідок великий потенціал торгівлі квотами.
 • Оцінка надлишку у 2008-2012 роках: 250 млн. т СО2 екв з прогнозами зростання.
 • Проекти з вітроенергетики, відповідно до критеріїв Кіотського Протоколу, беручи до уваги різноманіття енергобаланс країни.
 • Т СО2 екв в Україні до ~ 5-7 Євро
 • Розвинене українське законодавство в області застосування механізмів Кіотського Протоколу  
  • Шлях 1: процедура національного рівня з НАЕІ (створена в червні 2007 року)
  • Шлях 2: процедура міжнародного рівня з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату.